Garagebygge

Altanbygge

Takstolslyft/Tilläggsisolering

Takbyte

Takbyte

En kortfattad redovisning av hur ett takbyte kan gå till väga. Vi använder ett tegel tak med underlagspapp samt råspont som refereens men gör även andra typer av takrenoveringar.

Efter att vi blivit kontaktade av kunden bokas ett besök, vi offererar samt vid godkännande upprättar ett avtal (där det tydligt framgår vad som ingår och inte ingår, där priset är tydligt samt betalningsförfarande) så planerar vi tillsammans ett startdatum. När väl startdatumet infaller så påbörjas arbetet.

 

 

Dag 1:

Vi plockar bort takpannorna, läkten samt pappen så en besiktning av trämaterialet kan utföras. Vi demonterar även dagvattensystemet samt vindskivorna. Om trä materialet behöver bytas görs detta innan vi lägger på en ny underlags papp för att dag ett få taket tätt igen.

remsa-1

 

Dag 2:

Vi monterar ny läkt, sätter nytt dagvattensystem och nya målade vindskivor.

remsa-2

 

Dag 3:

Taktegel kommer och läggs ut, vi sätter alla anslutnings plåtar samt gör ev. justeringar.

remsa-3

 

På tre dagar får Ni ett nytt tak och det är under hela tiden tätt, därför behöver Ni inte oroa Er för ev. läckage. Anledningen till att vi får arbetet utfört så snart beror på att mellan 4-6 medarbetare under hela renoveringstiden är på plats varav minst 2 a dem är plåtslagare som sköter allt plåtarbete.

 

taket

 

Så tveka inte att ta kontakt om Ni vill få taket bytt av erkänt duktiga hantverkare.

Producerad av QuickNet