Takarbeten 

Omläggning tak, Takstolslyft 

Att säkerställa sitt ägande

Att byta eller renovera sitt tak är oftast en nödvändighet som är kostsam, men tyvärr ett måste. Ett eftersatt tak kan bli onödigt kostsamt om det uppkommer fuktskador, mögelskador med mera p.g.a. att man inte valt att förvalta sitt ägande. Hantverkspoolen har mångårig erfarenhet av allehanda takarbeten med b.la. plåt, lertegel, betongpannor med mera.

Vid ett eventuellt byte eller en renovering, utförs en kostnadsfri besiktning av Ert tak och delger er en uppfattning om takets kvalitet utifrån vad som upptäckts och setts. Hantverkspoolen samarbetar med plåtslagare vid ett utförande varför arbetet och ett takbyte kan ske både effektivt och vädersäkert. En normalvilla med ett tak om ca 150 m2 byts på 3 dagar, och är väderskyddat redan efter en dag.

Så tveka inte att kontakta Hantverkspoolen för ett ev. framtida takbyte.

Att säkerställa sitt ägande

Att byta eller renovera sitt tak är oftast en nödvändighet som är kostsam, men tyvärr ett måste. Ett eftersatt tak kan bli onödigt kostsamt om det uppkommer fuktskador, mögelskador med mera p.g.a. att man inte valt att förvalta sitt ägande. Hantverkspoolen har mångårig erfarenhet av allehanda takarbeten med b.la. plåt, lertegel, betongpannor med mera.

Vid ett eventuellt byte eller en renovering, utförs en kostnadsfri besiktning av Ert tak och delger er en uppfattning om takets kvalitet utifrån vad som upptäckts och setts. Hantverkspoolen samarbetar med plåtslagare vid ett utförande varför arbetet och ett takbyte kan ske både effektivt och vädersäkert. En normalvilla med ett tak om ca 150 m2 byts på 3 dagar, och är väderskyddat redan efter en dag.

Så tveka inte att kontakta Hantverkspoolen för ett ev. framtida takbyte.

Takbyte

På tre dagar får ni ett nytt tak och det är under hela tiden tätt, därför behöver ni inte oroa er för eventuella läckage.
Anledning till att vi får arbetet utfört så snart beror på att mellan 4-6 medarbetare är på plats under hela renoveringstiden, varav minst två av dem är plåtslagare som sköter allt plåtarbete.

[rev_slider alias=”slider_tk”]

Intresserad av våra tjänster? Kontakta oss!